ellen@krachtvoeradvies.nl - mobiel +31 621 556 447+31 (0)621 556 447
werkwijze

Eerste Consult

Het eerste gesprek duurt ongeveer ander half uur. In dit eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij informatie wordt verzameld over uw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van uw huidige voeding-, bewegings- en leefgewoonten plaatsvindt.

Daarnaast vindt er vaak een korte lichaamsanalyse plaats waarbij uw tailleomvang wordt gemeten. Dit geeft inzicht in uw gezondheidstoestand en maakt het mogelijk op korte termijn resultaten zichtbaar te maken.

Vervolgens wordt uw huidige voedingspatroon bekeken. In overleg met u en rekening houdend met uw wensen, wordt een begin gemaakt met het optimaliseren van uw voedingspatroon, uw beweegpatroon en uw overige leefstijl.

Vervolgconsult

Het eerst volgende consult duurt meestal ongeveer 45 minuten. In dit gesprek wordt verder gewerkt aan optimalisatie van uw voedingspatroon, uw beweegpatroon en uw overige leefstijl. Ook wordt aandacht besteed aan het verbreden van uw kennis over voeding.

Ook wordt samen met u een optimaal beweegprogramma opgesteld.

 

Privacyverklaring

Krachtvoer Voedingsadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Als u gebruik maakt van diensten van Krachtvoer Voedingsadvies dan hebben wij gegevens van uw nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 
Waarom is dat nodig?
Krachtvoer Voedingsadvies heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Krachtvoer Voedingsadvies bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 
Delen met anderen
Krachtvoer Voedingsadvies zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Krachtvoer Voedingsadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
 
 
Klachtenregeling 
 
Wanneer u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met uw diëtist. Komt u er samen niet uit dan wordt de klacht voorgelegd bij een klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de zorg. Uw diëtist is via de beroepsvereniging DCN en NVD (Diëtisten Coöperatie Nederland, Nederlandse vereniging van diëtisten) daarbij aangesloten.
 

Overige consulten

U leert zonder zogenaamde dieetlijsten zelf uw voeding en uw beweegpatroon zo optimaal mogelijk te maken. U kunt nu voor een buffet staan en hieruit precies de juiste en lekkerste keuzes te maken en een optimale maaltijd samen te stellen. En u weet hoe u uw lichaam in een optimale conditie kunt brengen en houden.

Openingstijden
 
Alleen op afspraak
Maandag:      9.00 - 18.00 uur
Dinsdag:        9.00 - 18.00 uur
Donderdag:   9.00 - 18.00 uur
Vrijdag:          9.00 - 18.00 uur
 
Na overleg op zaterdagen en avonden
 
Mogelijkheden:
 • Standaard consulten 
 • Consulten aan huis
 • Consulten aan huis voor gezinnen
 • Consulten per telefoon
 • Consulten via Skype
 • Optimaal Cursussen
 • 'In compagny' voor bedrijven
 • Lezingen op lokatie
 • Lezingen bij Way to Fit

 

 

Krachtvoer Voedingsadvies zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Krachtvoer Voedingsadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Krachtvoer Voedingsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ellen@krachtvoeradvies.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
 
Beveiliging
Krachtvoer Voedingsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons per telefoon(0621556447of via email (ellen@krachtvoeradvies.nl).
 
Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Krachtvoer Voedingsadvies kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via ellen@krachtvoeradvies.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

 

 

 

 

 

De geschilleninstantie is onpartijdig en heeft als doel het luisteren naar cliënten, leren van fouten en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Kijk voor meer informatie: 

https://klachtenportaalzorg.nl/geschilleninstantie-kpz