ellen@krachtvoeradvies.nl - mobiel +31 621 556 447+31 (0)621 556 447
vergoedingen en tarieven
Hierbij een overzicht van de mogelijkheden tot vergoeding door uw verzekeraar en mijn tarieven.
 
Vergoeding 
 
Met ingang van 1 januari 2013 is de dietist weer opnieuw opgenomen in de basisverzekering! U heeft jaarlijks recht op 3 uur dieetadvisering vanuit uw basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Naast vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u extra vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering.
 
Het eigen risico is niet van toepassing bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar en vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
 
Klik hier voor het overzicht van Nederlandse Vereniging van Diëtisten mbt de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars.
 
Klik hier voor het overzicht van Nederlandse Vereniging van Diëtisten mbt de aanvullende vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars.
 
Indien u één van de volgende aandoeningen heeft: diabetes, COPD of VRM (vasculair risicomanagement), dan kan het zijn dat de kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit een ketenzorgorganisatie of DBC. Per regio zijn hiervoor andere vergoedingen vastgesteld. Voor meer informatie hierover kunt u uw arts of praktijkondersteuner raadplegen. Een voordeel van vergoeding via de ketenzorg is dat hiervoor géén eigen risico bestaat.

Tarieven

Het tarief dat ik hanteer is € 15,00 per kwartier. Dit tarief geldt ook voor tijd die besteed wordt aan schriftelijke adviezen en dergelijke (indirecte tijd, standaard 15 min. per client). Per email ontvangt u facturen voor consulten die niet werden vergoed door uw verzekering.

Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd en de tijd benodigd voor het in rekening brengen hiervan bij u in rekening gebracht. Voor een eerste consult bedragen de kosten hiervoor € 60,00 en voor een vervolgconsult € 45,00. Eventuele facturen ontvangt u namens mij van factoring maatschappij Evry Factoring.
 
Vanaf 1 juni 2009 is elke zorgverlener verplicht het BSN van zijn klanten op te nemen in zijn administratie. Het BSN wordt o.a. gebruikt voor declaratie en gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraar. Neem daarom een geldig paspoort of met een Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument mee voor uw eerste consult.